x

Новым ректором УПЙШ в Кошіцях бы ся мав стати Д. Пелла

00

Новым ректором Універзіты Павла Йосифа Шафарика в Кошіцях бы ся мав стати Даньєл Пелла, вычерять так Павла Совака. Пеллу як нового ректора на функчный період 2023 – 2027 зволило у четверь валне згромаждїня творене членами Академічного сенату УПЙШ і Справной рады УПЙШ. Про TASR то потвердила говоркыня універзіты Лаура Голянова. Пелла є в сучасности як продекан про штудій в штудійнім проґрамі обще лїкарьство в анґлицькім языку на Лїкарьскій факултї УПЙШ в Кошіцях а заставать тыж функцію заступцю декана той факулты. В роках 2014 аж 2022 быв єй деканом.

(TASR, Шутіова)