x

ОС в Банскій Быстріці одмітнув одпор міста Пряшів протів платобному приказу за выконаны захранны роботы по выбуху пліну на Мукачівскій улиці

00

Окресный суд в Банскій Быстріці одмітнув одпор міста Пряшів протів платобному приказу за выконаны захранны роботы по выбуху пліну на Мукачівскій улиці. Про пресову аґентуру TASR то потвердив говорця міста Владімір Томек. Місто подало протів фірмі Matijka s. r. o., котра пожадує доплачіня скоро 240 000 евр, трестне ознамліня. Фірма Matijka  предложыла місту дві фактуры в цілковій сумі 1 018 000 евр. Місто шак фірмі выплатило лем коло 781 000 евр, а то в змыслі зналецького посудку з Уставу судного інжинерства Жілінской універзіты в Жіліні. (TASR, Pkf)