x

Попрад хоче на обнову сідліска здобыти приспивок в рамках реґіоналного операчного проґраму

00

Місто Попрад хоче на обнову внутроблоку Свратка на Таёвского уліцї здобыти ненавернутельный фінанчный приспівок в рамках реґіоналного операчного проґраму. Жадость на заступітельстві схвалили містны містьскы посланцї. Цїлковы наклады проєкту суть на уровни скоро 890.000 евр, причім сполуучасть самосправы бы мала быти у вышцї пять процент. Проєкт є напряменый на функчну і естетічну реґенерацію внутроблоку сідліска з уплатнїнём еколоґічных прінціпів творьбы і охраны зеленї. В рамках проєкту дойде ку реконштрукції екзістуючіх пішників, мобіліару і первків дрібной архітектуры, дїтьскых гріск враховано вытворїня новых грачіх і цвічных первків і выбудованя оплотїня зреконштруованого стрітбалового гріска.

(TASR, Шутіова)