x

Породніця у Свіднику кінчіть

00

В половині децембра кінчіть у свідницькім шпыталю Svet zdravia породницьке і новородженецьке одділіня. Веджіня шпыталю то в понедільок арґументовало тым, же породніця не знать досягнути 500 породів за рік, а бракує і персонал. Породніцю запруть 17-го децембра. „Запераме єй головно з недостатку здравотницького персоналу. Мы рік намагаме ся позганяти здравотницькый персонал на породніцю і додавати здравотну старостливость в смыслі штандардів. Наперек великій намазі манажменту, наперек намазі людей коло шпыталя ся нам то жаль не подарило,“ повів ґенералный директор сіті поліклінік ProCare і шпыталів Svet zdravia Владимір Дворовый. Породніця ся плановала зрушыти уж у фебруарі. Наконець пришло ку договору з Міністерством здравотницьтва, же одділіня в місті зістане до кінця рока з тым, же кількость породів буде холем 500.
(Медвідь, TASR)