x

Посланці Меджілаборець одобрили ціну за пронайом амбуланцій у вышці єдного евра за метер квадратный на рік

00

В снажіню застабілізувати здравотну старостливість в місті і окресі одобрили посланці Меджілаборець на своїм вчерайшім засіданю ціну за пронайом амбуланцій в містьскых просторах у вышці єдного евра за метер квадратный на рік. Як про пресаґентуру TASR потвердив пріматор міста Владіслав Вішньовскый, місто так хоче помочі вшыткым потрібным одборникам. В просторах бывшой адміністратівной будовы поліклінікы, котру місто зачатком рока сколавдовало як центрум інтеґрованой здравотной старостливості, будуть подля Вішньовського слов од 1-го юна мати своє місце двоє вшеобецны докторы про дорослых, педіатер, стоматолоґ, ґастроентеролоґ і ґінеколоґ. Містьскы посланці тыж одобрили думку пріматора доповнити выбавліня містьской радіолоґії в просторах бывшого шпиталю о мамоґраф. (TASR, Пкф)