x

Посланці ПСК підпорили проєкты в рамках вызвы про Реґіон

00

Розвой ціклотранспорту і ціклотурізму, выбудованя шпортовиск і зліпшіня ходу в соціалных службах підпорили на недавнім засіданю (24. 8.) пряшівскы крайскы посланці сумов 2,2 міліонів евр. Іде о звышну суму в рамках вызвы про реґіон. На Уряд Пряшівского самосправного края было доручено 85 жадостей о дотацію, з котрых коміся схвалила 73, котры сповнили вшыткы потребы і рекомандувала подпорити 58 з них. Найвецей, 106.000 евр здобыло село Спішска Тепліца, місто Гуменне 105.000 евр і Стара Любовня 94.000 евр. В проґрамі на зліпшіня оціалных служеб было успішных лем сім проєктів в сумі 105.000 евр. Зато посланці звышнх 95.000 евр пересунули до проґраму будованя і реконштрукції шпортовиск.  Найвекшу суму здобыло місто Пряшів, 175.000 евр, потім місто Свідник -150.000 евр і місто Липяны – 120.000 евр. (TASR, Pkf)