x

Пряшівска жупа дала на дотації 4 міліоны

00

Пряшівскый самосправный край (ПСК) в тім році розділить в рамках свого проґраму дотацій 4 міліоны евр. Інформовала о тім Івана Ондріова з Одділіня комунікації і пропаґації ПСК.  Жадателі можуть о підпору жадати в трьох проґрамах: Вызва про реґіон, Вызва председы ПСК і Мікропроґрам ПСК. О ґрантовы грошы можуть жадати села і міста, реґістрованы церькви, реліґійны общества, безпрофітовы орґанізації, обчаньскы здружіня, подникателі і юрідічны особы, котрых основательом є ПСК. Термін на передкладаня жадостей є од 15-го януара до 31-го марца 2021-го року, припадно до 28 фебруара, подля конкретного проґраму. Успішны жадателі будуть мусити свої підпорены проєкты зреалізовати до 31-го октобра того року. Веце інформацій мож найти на офіціалнім сайті ПСК в секції Вызвы і ґранты.

(Медвідь)