x

Пряшівска універзіта славить юбілей

00

Пряшівска універзіта орґанізує того тыждня ряд подій, котрыма собі припоминать 20-ту річніцю свого основаня і 350 років од вынику першой высокой школы в Пряшові. Dnes буде в Чорнім орлі в Пряшові святочне засіданя Научной рады Пряшівской універзіты, де уділять два честны тітулы – „doctor honoris causa“ з научного одбору Історія eмерітному професорови історії і бывшому деканови Філозофічной факулты гумболтовой універзіты в Берліні Гайнцови Aлфредови Шілінґови. З научного одбору Православна теоліґія на Пряшівскій універзіті честный докторат дістане і церьковный історік Карловой універзіты в Празі професор Ян Благослав Лашек. Святкованя Пряшівской універзіты буде в середу продовжовати в Театрі Йонаша Заборьского. Конкретный проґрам вшыткых подій найдете на сайті юбілуючой Пряшівской універзіты.
(TASR, Кузмякова)