x

Пряшівскый шпыталь дістав покуту

00

Факултный шпыталь з поліклініков Я. А. Раймана в Пряшові решпектує вердікт Уряду про верейне обстараня о уділіню покуты скоро 90.000 евр за незреалізованый конкурз на службы споєны з прятаньом. Шпыталь то высвітлює обєктівныма причінами і єдночасно указує на правила верейного обстараня. Пресаґентуру TASR о тім нформовав директор шпыталя Любомір Шартнік. Шартнік  окрем іншого пояснив і то, же ку зрушіню договору о прятаню шпыталя з тогдышнім додавательом вела в другій половині 2020-го року аналіза о невыгодній сполупраці. В тім часі было прятаня забезпечене властныма робітниками.(TASR, Pkf