x

Пряшівскы посланці одобрили нову політику в області паркуваня в місті

00

Нова політика в області паркованя, котру вчера одобрили пряшівскы містьскы посланці, принесе реґулацію паркованя авт на місцях паркованя в центрі, як і на сідлісках. Мать быти 17 зон плаченого паркованя. Річна садзба за карту на паркованя про резідентів даной зоны є 20 евр. Як говорить председа комісії про територіялный план, выставбу, транспорт і жывотне оточіня Містьского заступітельства в Пряшові Растіслав Мохнацькый, „місць на паркованя бы мало быти тівко, абы каждый міг в доступній оддалености запаркувати. Про жытелів міста Пряшова і нещівників зоны быде єдна ґенерална карта за 125 евр, котру собі можуть купити і парковати на парковісках вызначеных про резідентів. Жытель, котрый немать тырвале місце перебываня в Пряшові, собі може купити іншу карту за призначеныма зонами. Ведучій одбору  транспорту і жывотного оточіня Містьского уряду в Пряшові Станіслав Ондрейко інформував, же, „планованый ціль є, же потребуєме мінімально 2000 місць на паркованя. До днешнього дня  маме 1139 нововыбудованых місць на паркованя.“ Містьскый уряд дотеперь на выставбу місць на паркованя од року 2016 минув выше 1,42 міліона евр. (Пкф)