x

ПСК глядать най онлайн учітеля

00

Пандемія коронавірусу перенесла навчаня в минулім школьскім році до онлайн простору, і не было легкым приспособити ся в тій новій сітуації як учітелям, так і школярям а їх родічам. І зато Пряшівскый самосправный край вырішыв выголосити з той нагоды выняткову анкету з назвов Най онлайн учітель за школьскый рік 2020/2021, жебы ся підкреслила їх робота почас пандемії. Номіновати учітелів можуть школярі зо вшыткых середніх школ в краю, і номінації мож посылати до 16-го авґуста. Край глядать дакого, хто до онлайн навчаня приніс іновації, енерґію, шпеціалный приступ, педаґоґа, кторый навчаньом за компютером заінтересовав так, же на його годины ся школярі шторазвеце тішыли.

(Медвідь)