x

ПСК і надалей інвестує до підтатранского реґіону

00

На тых дня дали до ужываня зреконштруовану етапу дорогы скоро  за 118.000 евр в селі Лендак, Кежмарьского окресу. Директор справы і утримуваня доріг Пряшівского самосправного края Марцел Горватг потвердив, же іде о єдну з многых інвестицій до модернізації доріжной інфраштруктуры в підтатранскім реґіоні, на котру край в тім року выділив вецей як 3,2 міліона евр. За словами председы ПСК Мілана Маєрьского фінанції выділены про даный підтатранскый реґіон несуть послідніма. „Лендак з 5300-то обывателями є єдным з найвекшых сел в краї і навыше в близькости центра турістичного руху, Высокых Татер, котрым переходжають нелем домашні навщівниці, але і заграничны турісты.“  Додав, же в окресах Кежмарок, Попрад і Левоча є в тім року покы напланованых выше 30 інвестичных акцій в рамках котрых будуть ся реалізувати розсяглы оправы доріг, мостів, але і санація зосувів вєдно приправы  проєктовых документацій. (TASR, Пкф)