x

ПУ звышыла ціны за уквартельованя штудентів у своїх штудентскых домовох

00

Пряшівська універзіта (ПУ) в Пряшові мать договорены ціны електрикы і пліну до кінця того рока. Одгад цін енерґій на будучій рік є  подля говоркыні універзіты Анны Полачковой десать аж 11- кратньо высшы як  тот рік. Не є  подля ньой  в силах універзіты то фінанчно покрыти, прото очікують на крокы і опатріня з боку влады СР в одношеню к высокым школам. Універзіта подля єй слов актуалні приправує комплекс успорных опатрінь у звязку зо шпорованям енерґій у вшыткых універзітных обєктох. З прічіны наросту цін енерґій і цілкового келчіка приступила універзіта к звышованю цін за уквартельованя в Штудентскых домовох ПУ. Од  1-го септембра 2022 діє новый цінник, причім в середині дошло к звышіню о десять евр. Покы в минулім року єдна постіль в двойпостельовій ізбі стояла 65 евр, од нового академічного рока є то 75 евр. В сітуації ізбы з трьома постелями ся ціна за єдну постіль звышыла з актуалных 60 на 70 евр. На ПУ є в академічнім  року 2022/2023 актуалні записаных 8295 штудентів, з того чісла є 1260 заграничных. Штудентскы домовы ПУ творять комплекс штирьох обєктів з цілковов капацітов 1918 постелі. (TASR, Пкф)