x

Рекреачна область Добра стала безпечнішов

00

Рекреачна область Добра при воднім резервоарі є безпечніша. В послідніх дньох ту завдякы ненавратному фінанчному вкладу з проґраму реґіоналного розвоя прибыло 19 камер на моніторюваня і тыж звуковый варовный сіґнал. Староста села Кваковце у Врановськім окресі, Радован Капраль, од новой технікы очікує главні елімінацію крадежі і чорных складок. Як дале Капраль конкретізував про пресаґентуру TASR, же новый сістем на моніторюваня є перепоєный на евіденцію авт. Споминаный сістем знимать і укладать штатны познаваючі знакы авт, котры до ареалу вступили і з нього одыйшли. Звуковый сістем, котрый самосправа окрім рекреачной області наіншталовала і в селі, уможнить высыланя бежных ознамів і варовны голошіня через мобілный телефон. Цілковый келчік за новы  сістемы представували подля Капраля коло 112.000 евр. (TASR, Пкф)