x

Русинія навщівила Петроград

10

Представителі Oбчаньского здружіня Русинія вєдно з веджіньом села Збой і штудентами высокых школ недавно зорґанізовали екскурзію до Петрограду. Ту здобывали зналости o жывоті і роботі вызначного педаґоґа і філозофа Петра Лодія, котрый ся народив у 1764-ім році в селі Збой. Як єден із першых русиньскых ученых, выкладав на Петроградьскій універзіті аж до року 1829. На стрічі передали представителям споминаной універзіты офіціалне запрошіня до Збоя на тематічне святкованя, котре ся одбуде в тім році з нагоды 255-ой річніці народжіня і 190-ой річніціод смерти славного русиньского родака Петра Лодія. (Podvihorlatské noviny – А. Кузмякова)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi