x

Свідник реконштруує класы на Основній школі на Уліці 8-го мая

00

Свідник в тых днях реконштруує фаховы класы на Основній школі на Уліці 8-го мая. Вытраты на реконштрукцію і выбавліня клас суть 135 тісяч евр. TASR о тім інформовала говоркыня міста Крістіна Тхірова. Подля Тхіровой веце як 20-річны класы окремых школ в місті вже не сповнюють модерны потребы і вдяка схваленым проєктам ся їх подарить зреконштруовати за майже 400 тісяч евр. Ставебно-технічны роботы на ОШ на Уліці 8-го мая бы мали быти докінчены в найблизшых тыжднях. По ставебных управах ся класы выбавлять меблями і помічныма інштрументами. Реконштрукції клас місто реалізує в рамках вызвы Міністерства земледільства і розвитку села Словацькой републікы.

(Медвідь, TASR)