x

Свідник їднать з інвесторами

00

Місто Свідник їднать із трьома інвесторами, котры бы там могли вытворити 70 аж 90 новых робочіх місць. Про TASR то повіла пріматорка Марцела Іванчова. Меджі пріоріты належыть і то, жебы ся молоды люди, котры одышли з міста, вернули назад. Радніця не планує будованя великого промысловоно парку. „Планує скоріше дати довєдна фундушы, котры мають різных маїтелів,“ повіла пріматорка з тым, же бы то назвала меншый промысловый парк, в котрім бы знало місто выбудовати інфраштруктуру і дати інвесторам просторы, припадно і збудовати дашто на міру даного інвестора. Нова пріматорка має в плані і наштартовати новы проєкты в місті, наприклад запровадити партіціпатівный розрахунок, в рамках котрого жытелі самы будуть рішыти о тім, што ся в місті буде робити.

(Медвідь, TASR)