x

Снинчане можуть ся залучіти до розвоя міста посередництвом партіціпатівного розрахунку

00

Обывателі Снины мають можность залучіти ся до розвоя міста посередництвом партіціпатівного розрахунку. Од понеділка радниця зачала з голосуваням і обывателі так можуть вырішыти о тім, котры проєкты будуть фінанчі підпорены. Радниця о тім інформує на своїй інтернетовій сторинці. Обывателі можуть підпорити два зо штирьох проєктів. Першым є  проєкт Снажіня Ініціятівы в Основній школі Штудентьска. Його цільом є поступова ревіталізація школского двора і його актівне хоснуваня в часі цілого рока вытворіньом оддыховой зоны. Далшым проєктом є Оддыхова зона про навщівників OZ Chlpáčik Snina. Модернізація гріска на сідліску Коменского є цільом третього проєкту а в ряді четвертый проєкт, котрый ся дотулять выбавліня будучой клубовні в центрі вольного часу столныма грамі, мать за ціль розшырити можности актівного травіня і забавы про молодых в місті. В тім року радниця дасть на проєкты цілково 5000 евр. До голосуваня ся можуть залучіти обывателі Снины у віці од 15 років. Голосувати є мож  електронічні або фізічні через листкы на голосуваня, котры ся вгодять до урны, котры суть розміщены в місті, до 31-го авґуста 2022-го року. (TASR, Pkf)