x

Справа Полонин выголосила архітектонічный конкурз на три обєкты

00

Справа Народного парку Полонины хоче зреконштруовати три свої обєкты в народнім парку. В рамках реформы народных парків і проґраму Жыва країна, котрого цільом є реконштруовати дотеперь неприступны місця навщівникам, выголосила в тых днях архітектонічный конкурз. Конкурз дотулять ся Інформачного центру Новоселіця, гірьской хаты і доповніня мобіліару в локаліті Ґрофскы хыжкы і Теренной станіці Осадне. Проєкт є розділеный на три части подля окремых будов. Очекована сума коштів на інформачный центер є 40 тісяч евр, на реконштрукцію гірьской хаты і доповніня мобіліару 28 900 евр, а на теренну станіцю 15 400 евр. Термін на передкладаня пропозіцій є до 5-го юна.

(Медвідь, TASR)