x

Сучастёв новой експозіції на Любовняньскім градї є 3D голоґрам

00

На градї в Старій Любовни недавно славностно отворили лїтню турістічну сезону. Останнёв із новинок, котру собі про навщівників пририхтовали є і нова експозіція під назвов Як ся ставляв град. Представлює ставебный розвой граду од першых зачатків, як властнї град вызерав, што го творило, цї то были палісады, деревоземны валы і наслїдне вытваряня різных мурів. Хотять навщівникам приблжыти тоже найважнїшы ремесла, якы стояли за будованём граду. Експозіція ставебніцьтва ся находить на найвысшім штоцї Ренесанчного палаца, котрый є подля кастелана граду Йозефа Балужіньского може найбільшов укажков схопности ставебніцьтва в періодї ренесансії на Любовняньскім градї. Найвекшов новінков тогорічной сезоны є 3D голоґрам, якый є сучастёв Ренесанчного палаца. Як высвітлив кастелан Балужіньскый: „Іде о згмотниня, або віртуалне выображіня ґотічного граду. Жаль тота найстарша часть граду є уже в прінціпі страчена а недасть ся презентовати навщівникам, так зато сьме ся розгодли вытворити віртуалну представу на основі різных штудії і документів, як властно ґотічный град вызерав. Навщівници мають можность відїти як ся ставляв, як взникав, аж по тот момент, коли го важнї пошкодив огень. Далшы доставбы го уже перетворили так, же не є мож видїти ёго первістну ґотічну подобу.‟
(TASR, Цітрякова)

Фото: TASR