x

Факултный шпыталь в Пряшові пряче свої просторы властныма робітниками

00

Факултный шпыталь з поліклініков (FNsP) Я. А. Раймана в Пряшові реалізує прятаня вшыткых своїх просторів од 1-го апріля властныма робітниками. Директор шпыталя Любомір Шарнік не узнавать медіалізованы інформації о недостаточнім рівни гіґієны. Як про пресаґентуру TASR повів Шарнік, ,,вшыткы робітници мають пожадованы скусености і абсолвоване школіня. В шпыталю суть платны строгы протиепідеміолоґічны і гіґієнічны правила, котры ся дотримують.“ Шпыталь у фебруарі вырішыв скінчіти сполупрацу з фірмов Peter Duchyňa – Hopos, арґументовав при тім шпоріньом. Подля Шарніка были їднаня о тім, жебы ся сполупраца скінчила поступным переходом робітників споминаной фірмы до робочого контакту в шпыталю. На трансформацію мав служыти марец. Кідже фірма дану понуку не прияла, FNsP  подля Шарніковых слов в часі вікенду забезпечів заступляючу службу. (TASR, Pkf)