x

Храм св. Жофії в Зборові зреконштруовали

00

Храм св. Жофії в селі Зборов в Бардійовськім окресі перейшов розсяглов реконштрукційов. Село го хоче выужывати на културны цілі і будуть ся в нім одбывати і свадьбы. Подля старосты села Яна Шуркалу ся в часі реконштрукції керували приказами памяткарів, кідь же іде о народну културну памятку. Як про пресаґентуру TASR Шуркала повів, же є дана до подобы, котра была в часі выбудованя храму,  то значіть є в першій половині 17-го століття. Іде о пізню ренесанцію з дакотрыма елементами барока. На проєкт, котрый є підпореный з проґраму черезграничной сполупраці Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, представують подля слов старосты веце як 500.000 евр вєдно такзваных  мягкых актівіт. Часть робіт ся реалізували і на Зборовскім граді. Самы будівальны роботы дотыкаючі ся храму выйшли село до 400.000 евр. (TASR, Pkf)