x

Штуденты УПЙШ ся вернуть до будовы, котру знічів пожар

00

Навчаня штудентів Природонаучной факулты Універзіты Павла Йозефа Шафаріка в Кошіцях ся в слїдуючім академічнім роцї буде реалізовати в зреконштруованых просторах будовы, котрув в децембру 2016 пошкодив розсяглый пожар. Просторы мають быти святочно отворены 17. септембра. Про Tлачову аґентуру Словацькой републікы бісїдує ректор універзіты Павол Совак: „В сучастноси проходить інтензівна іншталація лабораторных столів, сьме по комплексній реконштрукції вшыткых просторів. Протягом будучого тыждня бы сьме мали мати закінчене напоїня вшыткых столів а колеґове з Інштітуту хемічных наук будуть приправлёвати учебнї‟. Фінанції на обнову здобыла Універзіта Павла Йозефа Шафаріка з дакілько здроїв – од Міністерства фінанцій СР, Міністерства школства, Лїкарьской факулты, но і з властных фінанчных жрідел.
(TASR)
Фото: TASR