x

Інтересуючі ся можуть уходити о дотації од Пряшова в трёх областях

00

До конця марца можуть інтересуючі пожадати о дотацію про културу, шпорт і соціалну область од міста Пряшів. TASR о тім інформовала тискова референтка Містьского уряду в Пряшові Ленка Шітарова. В области културы місто додавать дотації лем на підпору културных подїй орґанізованых выключно на теріторії міста Пряшів. Условія додаваня дотацій встановує общо завязуюче наряджіня міста о условіях додаваня дотацій з розрахунку міста Пряшів, котре є опубліковане на вебовім сайтї міста www.presov.sk. Єднак там інтересуючі найдуть і формулары жадостей.

(TASR, Шутіова)