x

Ґерокы про людей без домова можуть Пряшівчане охабити на вішаку помочі

00

Теплы ґерокы і бунды про людей без домова може верейность і публіка і тот рік охабити на вішаку помочі на Флоріановій уліцї в Пряшові. TASR о тім інформовала тискова референтка Містьского уряду в Пряшові Ленка Шітарова. Як познаменала, вішак помочі не служыть на збераня інакшых шмат, зато на нёго не є можне завісити інакшы фалаткы облечіня, як суть наприклад ногавіцї, блюзкы, сведры, дїтьске облечіня або боканчі. Вішак служыть выключно на завішіня ґероків ці зимушнїх бунд про людей без домова. На порядок в ёго околіцї буде доглядати камерова сістема пряшівской містьской поліції. Вішак помочі буде в центрї Пряшова до конця фебруара 2022.

(TASR, Шутіова)