x

Аж штирї міліоны Українців одыйшло в послідніх роках зо свойой отчізны

00

Скоро штирї міліоны Українців одыйшло од 2010-го року зо свойой отчізны і остали в заграничі. Повів о тім міністер кабінету міністрів  Україны Дмитро Дубілет. Як конкретізував,  на соціалній сіті Телеґрам „міґрація мать ясный ціклічный характер. Мать неперерывный взоступный тренд. Вынятком є 2014-ый рік. Може є то з причіны початку войны і недостатку інформацій о міґрації на окупованых територіях.“ Міністер підчеркнув, же влада зробить вшытко прото, абы господарьство росло скоріше і Українці так мали менше причин зохаблювати свою отчізну. (TASR, Pkf)