x

Брітьска поліція зверейнила відеозаписы з підозрїлыма з отровы Скріпаля

00

Відеозаписы з беспечностных камер з міста Салісбурі, котры захоплюють підозрїлых Росіянів Александра Петрова і Руслана Бошірова звререйнила Лондоньска поліція. Поліція надале продовжує в шетрїню скутку. Поліція зверейнила тоже фотоґрафію моделу флакону в якім ся правдоподобно находила отрова, котру підозрїлы поужыли. У звязї зо зверейнїнём відеозаписів жадать поліція людей о свідоцьтва, кедь видїли підозрїлы особы в часї од 2. до 4. марца.
(TASR, Цітрякова)