x

В Ческій републиці ся в малім множстві вырабляв і тестовав єд новічок

00

Подля чеського презідента, Мілоша Земана, ся влони в новембру у выскумнім воєньскім інштітутї міністерства обраны в Бырнї тестовало мале множство нервовопаралитічного єду, котрый має означіня А – 230. Якраз такым єдом быв подля Брітанії отровленый російскый шпіён Серґей Скріпаль і ёго дївка. Презідент зарівно конштатовав, же екзістує веце тіпів того єду, а Скріпаль быв подля ёго слов отровленый тіпом А-234. Тверджіня руського міністерства загранічных дїл, же новічок, котрым быв отровленый двоїтый аґент Скріпаль і ёго дївка Юлія, міг походити із Чеська, уж давнїше одмітли председа чеськой влады Андрій Бабіш, як і міністры загранічных дїл і обраны Мартін Стропніцькый і Карла Шлехтова.
(TASR)