x

В4 ся згодла на продовжованю помочі Українї

00

В рамках В4 сьме ся згодли на многых темах а головно на тім, же Росія є на Українї аґресором а хочеме, жебы ся Українї што найвеце ефектівно помогло, жебы досягла справодливый мір. По скончіню парламентного саміту В4 то выголосила председнічка Посланецькой сеймовни чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова. Шефка сеймовни тыж вызвала колеґів з країн, котры то іщі не зробили, жебы ся припоїли ку тзв. чеській ініціатіві, котра ся у світї нагамать здобыти збранї про Україну. Парламенты лідры прияли і сполочны резултаты. Згодли ся наприклад на потребі пересаджовати основны людьскы права, слободы, демокрацію і правный штат. Підкреслили і важность збавити ся енерґетічной завислости на Росії ці підпору санкцій уваленых на Росію а тыж боя проти їх обходжаню.

(TASR, Шутіова)