x

Зачала діяти нова діректіва о вынятковых ґанранціях про дітей

00

Европска комісія (EK) вчера припомянула, же дньом 11-го юна зачала діяти діректіва о вынятковых ґаранціях  про дітей. Іде о послідну зо серії шестьох діректів EK, котры ґарантують процесны права про людей в цілій Европскій унії (EÚ). Попри новых правах про діти діє од 5-го мая діректіва, котров ся ґарантує і приступ к правній помочі. Даным пакунком правил EÚ ся забезпечує, абы ся в рамках трестного конаня дотримували основны права обывателів EÚ на справодливе і єднаке заобходжіня і абы ся тоты права апліковали єднако у вшыткых членьскых штатах Унії. (TASR, Пкф)