x

Земан ся хоче пригварти у папы римского за крітізованого кардінала Дуку

00

Чеськый презідент Мілош Земан хоче написати папови Франтїшкови, жебы продовжив мандат пражскому архієпископови кардіналови Домінікови Дукови. Хоче ся тым офіціално поставити проти письму ґрупы католиків, котры наспак жадають, жебы жебы папа выменовав на тоту функцію дакого другого. В письмі о Дукови пишуть, же ся приклонює ід націоналізму і крайній правици. Нелюбить ся їм, же Дука поужывать оказалы інсіґнії моци. Земан припомянув, же Дука є бывшый політічный арештант, а много з ёго непрайників бы тоту позіцію не унесло. Подля нёго бы было добрї, кібы церьков мала веце такых особностей як є кардінал Дука. Інформацію принїс справодайскый портал Teraz.sk

Зденка Цітрякова