x

З території Україны одбыли ся засягы до америцькых презідентьскых вольб 2016

00

Засягы до америцькых презідентьскых вольб в року 2016 ся одбыли з території Україны і были за нима урядниці і жытелі США. Выголосив то україньскый ґенералный прокуратор Юрій Луценко. Інформували о тім  аґентуры Interfax-Ukrajina a UNIAN. Луценко на бріфінґу в Кієві реаґував на справы в америцькых медіях, же до волеб засяговали Українці.  Луценко окрім іншого потвердив, же приманили до кампані  на здіскредітованя єдного з презідентьскых кандідатів і їх жытелів, котры были фаворітами амбасады США, але тым бы ся мали занимати америцькы орґаны діючі в карнім конаню. (ТАСР, Пкф)