x

Метсолова: Европарламент має ся чім похвалити

00

Европскый парламент за послідніх пять років має ся чім похвалити, повіла в понедільок вечур на початку посліднього засіданя законодавчого орґану Европской унії перед евровольбами предсидателька ЕП Роберта Метсолова. Метсолова припомянула, же европарламент послідній раз засідать в тім складі. Выголосила, же за попередніх пять років мож бісідовати о успіхах Европского парламенту, кедь почас того періоду евродепутаты схвальовали і мінили цілоунійну леґіслатіву. Як підкреслила, переломны были юрідічны приписы прияты почас того періоду, котры дотуляли ся области штучной інтеліґенції, міґрації і азіловой політікы, охраны клімату, творіня робочіх місць і охраны европского промыслу і польногосподарьства. Вольбы до Европского парламенту одбудуть ся од 6-го до 9-го юна.

(Медвідь, TASR)