x

Міністер загранічных дїл СР оцїнив словеньску школу в Будапешту

00

Амбасадор СР в Мадярьску Павол Ганжік з нагоды 70. выроча взнику Матерьской школы, общой школы, ґімназії і колеґія з навчалным языком словацькым в Будапешту одовздав дiректорцї Юлії Марлоковій стріберну плакету міністра загранічных i европскых дїл Мірослава Лайчака. Як о тім ТАСР інформовав Тлачовый одбор Міністерства загранічных і европскых дїл СР, оцїнїня патрить колектіву педаґоґів школы за довгорічну роботу про захованя словеньского языка, школованости і свідомости, за выхову новых ґенерацій Словаків за граніцями старой власти, як і за упевнёваня словеньско-мадярьской кооперації в модерній Европі.

  (TASR, Шутіова)