x

Популаріта Дуды ся знижує

00

Польскый презідент Анджей Дуда бы подля сондажи общого мніня компанії SWPS програв друге коло презідентьскых волеб. Інформовала о тім аґентура Reuters. Вольбы мали в Польщі проходити 10-го мая, але про пандемію были наконець одкликаны. Очекує ся, же голосованя бы ся могло зреалізовати кінцьом юна, дата не была становлена. Дуда, вызначный союзник владной правіцьовой націоналістічной партії Право і справодливость, быв довгый час браный за ясного фаворіта. Недавна сондаж вказала, же його преференції ся знижыли головно зато, же опозічна Обчаньска коаліція вымінила кандідата і делеґовала лібералного варшавского пріматора Рафала Тжасковского. Перемога Дуды у вольбах є рішуча про надії влады на імплементацію їй конзерватівной аґенды, бо презідент може ветовати законы і ініціовати передчасны вольбы, конштатовала аґентура.

(Медвідь, TASR)