x

Преступницї в Чехії бы могли прийти о азіл

00

Чехія буде мочі одмітнути азіл утеченцёви, котрый бы на теріторії ЧР выконав преступок або бы быв грозьбов про безпечнoсть країны. Неудїлїня жадостей о азіл жадателям з безпечных країн бы уж не мусів выяснити Найвысшый справный суд як дотеперь. Рахує з тым новела закона о азілї, котру рихтує чеське міністерство внутрішнїх дїл і котра є в припомінковім конаню. Подля Павлы Новотной, діректоркы одбору азіловой і міґрачной політікы міністерства внутрішнїх дїл, новела заводить два доводы на неудїлїня і однятя азілу: выконаня переступку на теріторії ЧР і огрозїня безпечности штату.

( Шутіова,TASR)