x

Росія, Кітай і Іран будуть сполупрацовати з Талібаном

00

Росія, Кітай, Іран і дальшы країны ся вчера договорили на тім, же будуть сполупрацовати з афґаньскым владным рухом Талібан з цільом посилнити безпечність цілого реґіону. Єдночасно вызвали представителів Талібану, абы хоснували умірнену домашню  і заграничну політику, пише аґентура AFP. Заступникы споминаных країн к даному договору пришли на вчерайшій конференції о Афґаністані в Москві. Росія позвала на ню окрім Кітая, Ірану, Індії, Пакістану  ці стредоазійскых постсовітскых републик і заступників мілітантного фундаменталістичного руху Талібан, котрый в авґусті опанував Афґаністаном.  (TASR, Pkf)