x

Росія як хоче зачати рокованя з Українов мусить стягнути насамый перед вшыткы свої воєньскы часті з єй теріторії

00

Росія мусить перед зачатям хоцьякых роковань стягнути вшыткы свої воєньскы часті з україньской теріторії, увело в неділю україньске міністерство заграничных справ в реакції на повторюючі понукы Москвы на розговоры з Києвом. Аґентурa TASR справу перевзяла з аґентуры DPA. Як увів окрім іншого говорця українського резорту діпломації Олег Ніколенко, же як хоче Росія насправды роковати, мусить перестати з нічіньом українськой енерґетічной інфраштруктуры. Додав, же нихто, хто хоче роковати, бы немав бомбардовати на Україні обываны частз, мобілізувати 300.000 заложників ці блоковати вывоз зерна.  (TASR, Pkf)