x

Унія дасть 10 міліонів евр Босні з причіны міґрації

00

Европска унія приобіцяла дати Босні і Герецеґовині найновішу фінанчну поміч в сумі 10 міліонів евр. В понедільок то оголосила делеґація Унії, котрой цільом є помочі тій балканьскій країні звладнути приход біженців і іншых міґрантів, котры в намазі дістати ся до западной Европы переходять через їй теріторію. Написала о тім аґентура AFP. У выголошіню ся пише, же тоты средства ся схоснують на выбудованя новых центрів про приниманя міґрантів і на додаваня далшых служеб про приблизно 7400 міґрантів, котры суть моментално на теріторії Босны. Міґранты ся од 2018-го року переорьєнтовали на трасу, котра веде через Босну, жебы обыйти веце хоронены граніці іншых балканьскых держав. Векшына з них має намагу дістати ся до Хорватії, котра є членом Унії. Будованя центрів про міґрантів в Босні стало політічным проблемом. Половина босняньскых Сербів є проти будованя такых центрів.

(Медвідь, TASR)