x

Чеська влада схвалила право на збрань

00

Чеська влада в понедільок схвалила пропозіцію на зміну конштітуції, котра має до тексту основного закона запровадити право боронити себе і іншы особы за помочі збрані. Інформовав о тім сервер Novinky.cz. Односну зміну конштітуції запропоновало 34 членів Сенату Парламенту Чеськой републікы. Новела має Листину основных прав і слобод розшырити о право боронити себе і іншу особу збраньов при условіях, котры встановить закон. Сенаторы тоту зміну схвалили 11-го юна. Пропоновану зміну конштітуції крітіци означують за збыточну, бо право на оборону подля них достаточно рішыть вже сучасна леґіслатіва.

(Медвідь, TASR)