x

Чехія є на покраю своїх можностей при помочі утеченцїм

00

Чеськый преміер Петр Фіала ознамив, же ёго країна є уж на покраю своїх можностей при додаваню помочі выше 200.000 утеченцїм приходячім з Україны. Інформовала о тім тискова аґентура AP. Фіала повів, же до Чеськой републікы пришло за остатнї три тыжднї около 270.000 утеченцїв перед інвазіёв Росії на Українї а векшына з них суть дїти і жены. ,,Мусиме признати, же сьме на гранї того, што сьме схопны унести без векшых проблемів,“ додав преміер. Ёго країна не мать сполочну граніцю з Українов, припомянула AP.

(TASR, Шутіова)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi