x

Андрей Данко давать ясне стоп гоцьякій новій дроґовій леґіслатіві

00

Міністерка справодливости Луція Жітнянска немусить приправовати нияку дальшу пропозицію новой дроґовой леґіслатівы. Одказав єй то председа Словацькой народной партії Андрей Данко. Реаґував так на выядріня міністеркы о тім, же знова попробує здобыти підпору про леґіслатівну пропозицію, котру вчера стягнула з рокованя влады. „Говорю ясні ні гоцьякій пропозиції, котра буде леґалізувати дроґы або злегшовати приступ до їх здобытя, леґітімізувати дістрібуцію ці їх ужываня. Тема ліґалізації є про мене заперта,“ увів председа народнярів.
(TASR)