x

А. Кіску: Позаставліня трансформації Словацькой академії наук пошкоджує наукі

00

Презідент СР Андрей Кіска очікує, же міністерка школства, наукы, дослідженя і шпорту Мартіна Лубійова барз скоро і безконфліктно вырішыть проблем, котрый ся дотулять трансформації Словацькой академії наук на общі дослідницькы інштитуції. Увів то вчера по стрічі з председом Словацькой академії наук Павлом Шайґаліком. Як далі повів: „З погляду самого перебігу трансформації мушу конштатувати, же ся, на жаль, підтверджує то, што єм увів у своїй аргументації, кедь єм ветовав закон. Позаставліня трансформації выкликавать правно мятучій хаотичный став, пошкоджує наукі і взбуджує став, при котрім можеме лем покрутити головов і повісти, же го треба чім скоріше вырішыти і є неприпустный.“
(TASR)