x

Влада СР в Ґаланті приобіцяла створіня окремой Рады влады про меншыны

00

В середу 27-го марца 2024-го року в Містьскім културнім центрі в Ґаланті одбыло ся выїздове засіданя влады Словацькой републікы. Влада в окреснім місті Ґаланта, в котрім є велике чісло мадярьского населіня, схвалила і пропозіцію зміны штатуту уповномоченого влады СР про народностны меншыны, на основі чого мають ся му розшырити компетенції, наприклад в области співпраці з централныма орґанами штатной справы. Інформувала о тім аґентура TASR. Змінов штатуту, за котру высловили ся і членове Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы на своїм засіданю в середу 21-го марца 2024-го року, уповномоченому дадуть ся компетенції при забезпечованю задач орґану посередника в области прав і поставліня народностных меншын, „покля буде Уряд влады Словацькой републікы узнесіньом влады або на основі договору повіреный таков задачов“. Премєр Роберт Фіцо по засіданю влады так само інформовав, же кабінет договорив ся на створіню окремой Рады влады СР про народностны меншыны, котра ся має выділити як окремый порадный орґан із сучасной Рады влады СР про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность. За словами Фіца тото „знова дасть якость вопросам поставліня народностных меншын.“ Жрідло фотоґрафії: FB / Richard Takáč – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)