x

Волебне мораторіюм бы ся мало скоротити

00

Волебне мораторіюм бы ся мало скоротити на 48 годин перед дньом конаням волеб. Выходить то з пропозиції новелы закона о условіях выкону волебного права і о змінах і доповніню дакотрых законів, о котрых їднать окрім іншого днесь  влада. Пропозиція рахує з многыма управами,  зєдночує наприклад право на одмену про членів волебных комісій і аплікує тыж новый ліміт про чісло членів окырсковых волебных комісій в Братіславі і Кошыцях, по новім їх мать быти нейменше сім. На проґрамі є і пропозиція леґіслатівной управы закона о верейных водоводох і верейных каналізацій. (TASR, Pkf)