x

Вольба председу Судной рады ся подля єй канцеларії одбыла законно

00

p_courtЗасїданя Судной рады з дня 11. юла і наслїдна вольба преседу Судной рады є законна. В становиску зверейненім на странцї Судной рады то днесь сконштатовала єй канцеларія. Одмітла, жебы при волебнім засїданю Рады не быв дотриманый закон, котрый становлює 15-днёву леготу на зверейніня проґраму засїдань і матеріалів. Канцеларія припомянла, же термін першого засїданя Судной рады в єй четвертім волебнім обдобю быв ознамленый уже на юновім засїданю. О ёго скликаню тогды інформовав Ян Гавлат, котрый як віково найстаршый член перевзяв веджіня Рады по дотогдышнїй председнічцї Янї Баянковій, котрій функчный період уплинув 28. юна. Офіціално была позванка на засїданя Рады і ёго проґрам зверейнена 1. юла. Канцеларія тоже припомянула, же гнедь на засїданю 11. юла Судна рада декларовала, же нихто з єй членів не быв обмедженый в ёго правах і можностях, причім проґрам засїданя быв рядно перерокованый.
(Зденка Цітрякова)