x

Вчера были отворены дакотры ґастроподникы

00

Днешній став в ґастрономічнім секторі є неутримательный. Згодли ся на тім Браніслав Юра і Славомір Сзабадос, котры ся залучіли до ініціятівы Боюєме за наше ґастро, і свої подникы в Кошыцях вчера одкрыли. Подля них сприступніня інтерєрів ґастрономічных превадзок про гості напрік актуалным наряджіням не є бунтом, але упряміньом позорности. Обідвоє тведять, же нехочуть огрозити здравя людей і будуть акцептувати гіґєнічны опатріня. Яра тыж арґументує, же к єдному столу собі сідають лем члены родины або люди, котры ся обычайні стрічавають.  (TASR, Pkf)