x

Выняткова сітуація є у вшыткых селах окресів Наместово, Чадца і К.Н.Місто

00

Выняткову сітуацію у звязку зо сніговов каламітов выголосили у вівторок окресны уряды в Наместові, Чадці, Кісуцкім Новім Місті  і діє у вшыткых селах  в даных окресах. Словацьку пресову аґентуру о тім інформував ведучій одбору крізового ряджіня Окресного уряду в Жіліні Любомір Голый. Доповнив, же в окресі Наместово іде о 24 сел, в окресі Чадца о 23 а в окресі Кісуцке Нове Miсто о 14 сел. В окресах Жіліна є выняткова сітуація в штырьох селах, в окресі Долный Кубін в трьох, в окресі Мартін тыж в трьох і в окресі Ружомберок в єднім селі. (ТАСР)