x

Выслідком їднаня меджі Словакійов і Російов мала бы быти о ґаранцію, же по 31-ім децембрі 2019-го року потече плін на Словакію

00

Міністер господарьства СР Петро Жіґа вірить, же выслідком їднаня з російскыма  партнерами в часі днешньой навщівы Російской федерації (4. – 7.6.) буде ґаранція, же на Словакію потече плін і по 31-ім децембрі того рока. Реаґував так на актуалну сітуацію, же днесь неіснує нова догода о транзіті російского пліну через Україну і днешня догода скінчить своє діяня кінцьом рока. Може ся стати, же од януара 2020 перестане через Україну течі плін з Росії. „Ідеме за нашыма обходныма партнерами їднати о тім, што ся буде діяти з пліном по 31-ім децембрі того рока, кедь скінчить контракт меджі Російов і Українов. Російска федерація немать обовязок в одношіню до Україны додавати через єй територіюм плін до Европы. Нам іде передовшыткым о забезпечіня додавок пліну про нашы домашньости і про наш промысел,“ підкреслив міністер. (TASR, Пкф)