x

Высокошколскы педаґоґы, выскумны і умелецькы робітници будуть мати асі законне право на одступне

00

Законне право на одступне бы могли мати окрім высокошколскых педаґоґів і выскумны  ці умелецькы робітници. Выходить то з новелы закона о высокых школах, котру до Народной рады СР предложыли посланці опозичного Smeru-SD Душан Ярябек і Йозеф Габанік. Пленум споминану новелу посунули до другого чітаня. Окрім того пропонують выпущіня предпису обсаджованя функчных місць доцентів і професорів на добу урчіту позераючі на крітеріюм досягнутого віку. Діяня новелы бы могло быти од 1-го януаря 2023-го року. (TASR, Pkf)